3-5 Hanterbart

Visar att det är som hos de flesta andra team. Eventuella svårigheter kan hanteras genom att ni stärker mål och visionsarbetet med de tekniker som ni trivs bäst med. En ökad kontinuerlig mätning av arbetets utveckling kan vara till hjälp. Oavsett resultat är detta ett mycket förenklat frågeformulär och ska inte användas professionellt. Det ska ses som en första reflektion hur det står till i teamet idag och hur effektivt ni arbetar. Vill du nyttja våra professionella verktyg, tag kontakt med oss genom att klicka här.