fbpx

Offentlig chef - Belbin erbjudande

Experter på teamutveckling och att skapa högpresterande team.

Fyll i dina uppgifter här, så hör vi av oss

Om erbjudandet

Att vara chef i offentlig sektor innebär ett särskilt ansvar. Det handlar om att förverkliga de politiska beslut som fattats och att bygga tillit i verksamheten och den offentliga förvaltningen.

Den statliga värdegrunden har pekat ut sex principer för vad som ska känneteckna den statliga ämbetsmannen;
Demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Principerna gäller även i kommuner och regioner.

Belbin Sverige har sedan 1991 arbetat med Belbins forskning om framgångsrika team som bygger på att värdesätta olikhet när det kommer till människors sätt att bidra, relatera och samverka med varandra för att nå uppsatta mål.

Belbin utvecklade ett kartläggningsinstrument som bygger på samtliga deltagares uppfattning om varandras beteendemönster (de nio sätten att bidra, samverka och relatera till varandra för att nå uppsatta mål) och egen uppfattning. Detta blir utgångspunkten hur teamet/gruppen fungerar idag men också hur ledarskapet fungerar. Hur du som individ nyttjar dina styrkor och kollegornas på bästa möjliga sätt.

Då kartläggningen bygger på gruppdeltagarnas syn på varandra samt den egna synen kan vi göra jämförelsen hur det perfekta teamet (om det nu finns) fungerar och därmed skapa ett utvecklingsprogram som för teamet i den riktningen.

Vi har sedan 1993 ackrediterad över 500 personer från HR, Chefer, konsulter, projektledare m fl att själva nyttja och att använda sig av Belbins kartläggning och de teorier forskningen under nio år kom fram till och som prövats sedan 1980 då Belbin presenterade sina resultat.

Sedan dess har vi arbetat med än fler ledningsgrupper i Sverige och Europa utifrån Belbins forskning från 1 dag till 25 dagar över två år med syftet att skapa en väl fungerande ledningsgrupp.

Lite lätt om oss

Belbin Sverige har sedan 1991 arbetat med Belbins forskning om framgångsrika team som bygger på att värdesätta olikhet när det kommer till människors sätt att bidra, relatera och samverka med varandra för att nå uppsatta  mål.

Referenser

Postnord, Region Kronoberg och Malmö Universitet är exempel där vi ackrediterat handledare. Tidigare även Folktandvården, Västerås Kommun, Ungdomsstyrelsen och Livsmedelsverket. 

Vi har hjälpt bl a Södersjukhuset, Dala Vatten & Avlopp AB, Internetstiftelsen och Ale Kommun att identifiera styrkor i sina grupper och team.

Det enklaste sättet att börja är att köpa ett av våra startpaket nedan

Vill göra själv paketet

  1. En ackreditering på två dagar för en person + 25 tester 38.750kr

  2. Ackreditering för två personer + 100 tester, 95.000kr

Lilla startpaketet med konsult

  1. 1 dags arbete med en arbetsgrupp/avdelning inkl Belbin tester för upp till 25 personer, 48.700kr

  2. 2 dagars konsultarbete med en arbetsgrupp/
    Ledningsgrupp inkl Belbintester för upp till 10 personer, 67 500kr.

Stora startpaketet med konsult

Start med två dagar arbete sedan uppföljning 3 en dagars träffar där vi deltar och utvecklar teamet i deras ordinarie ledningsgrupps-/arbetsmöten.

Pris 5 dagar inkl tester för en arbets-/ledningsgrupp
99 500kr

Eget anpassat paket

Här startar vi med två dagar för att analysera teamets behov och teamets uppgift för att utveckla teamets förmåga att klara av sina uppgifter.

Här kan hela organisationen bli inblandad så begär offert.

*Vi lämnar gärna offert på fler ackrediteringar, tester och upplägg.

I priset ingår till varje person Belbintest online med egen skattning och andras syn, samtliga rapporter på individ, relations och teamnivå.
Dokumentation: Sammanfattning av Dr Belbins två böcker om team och teamroller, Video Fire Toast o Teamwork. Förberedelsetid och efterarbete ingår i vårt pris.

Till samtliga priser tillkommer moms samt resa, kost & logi och övriga omkostnader om sådana finns.

Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Optimera era team idag med Belbin.

Hämta Belbins teamutvecklingsguide

Få de senaste nyheterna från Belbin -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Tack

Du kommer nu att få våra utskick från Belbin Sverige AB.

Vi kontaktar dig inom kort och ser fram emot att få ha dig i vårt nätverk.