fbpx

Optimering av arbetsgrupper med Belbin® Utbildning

Få en djupare förståelse för dina teammedlemmars styrkor med Belbin® Utbildning

Skapa högpresterande team med Belbin® Utbildning

Belbin Utbildning är den perfekta lösningen för att optimera dina arbetsgrupper. Genom att ta del av vår utbildning kommer du att lära dig att förbättra samarbetet och skapa balanserade och högpresterande team. Vi ger dig en djupare förståelse för dina teammedlemmars styrkor och hjälper dig att utveckla deras potential.

pexels-matheus-bertelli-15141547

Fördelar med Belbins konsultutbildning

Förbättra produktiviteten

Genom att skapa balanserade och effektiva team kommer du att öka produktiviteten och effektiviteten i din organisation.

Bättre samarbete

Belbin Utbildning hjälper dig att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan dina teammedlemmar, vilket leder till ett mer harmoniskt arbetsklimat.

Förbättra beslutsfattandet

Genom att förstå styrkorna och svagheterna hos varje medlem i ditt team kommer du att kunna fatta bättre beslut och lösa problem mer effektivt.

Uppnå högpresterande team

Med Belbin Utbildning kommer du att lära dig att skapa högpresterande team som når sina mål och presterar på topp.

Öka medarbetarnas motivation

Genom att utveckla dina teammedlemmars styrkor och ge dem möjlighet att växa och utvecklas kommer du att öka deras motivation och engagemang.

Hantera konflikter

Lär dig att hantera konflikter och utmaningar inom ett team. Vi ger dig en djupare förståelse för dina teammedlemmars egenskaper.

Ledarskapsutbildning – Belbin®

Vår Belbin Utbildning innehåller även en ledarskapsutbildning som lär dig att leda och motivera ditt team på bästa möjliga sätt. Genom att förstå dina egna styrkor och svagheter som ledare kommer du att kunna optimera ditt ledarskap och skapa en arbetsmiljö som inspirerar och motiverar dina teammedlemmar.

pexels-cottonbro-studio-5990271 (1)
pexels-mart-production-7550294

Teambuilding övningar – Belbin®

Teambuilding övningar är en viktig del av vår Belbin Utbildning. Genom att genomföra olika övningar och aktiviteter lär du dig att skapa en starkare samhörighet och samarbete mellan dina teammedlemmar. Du kommer också att lära dig att hantera konflikter och lösa problem på ett konstruktivt sätt, vilket leder till ett mer produktivt och effektivt team.

Vi erbjuder licensiering i:

  • Belbin Teamroller™
  • Belbin Team Skills®
  • Teamopoly®


Vi är även svensk generalagent för Belbins olika teamövningar, DVD och böcker.

Peter Tolstoys
berättar om utbildningen
och hur det är att arbeta med Belbin® Teamroller

Belbin Teamroller är ett mycket bra verktyg för att hjälpa grupper att utvecklas till effektiva team och få teamet att använda alla medlemmars styrkor. Jag tror på ständig personlig utveckling och att en öppen dialog och tillit främjar nya idéer och arbetssätt.

belbin konsult

Licensiering Belbin Team Skills®

En fyra dagar lång fördjupningskurs i Belbin metoden och Dr Meredith Belbins forskning. Få en djupare förståelse för vad instrumentet mäter och hur. Kursen för dig som vill arbeta självständigt som konsult inom Belbin metoden.

Teamopoly – en gruppdynamisk affärssimulering

TEAMOPOLY® är en psykologisk företagssimulering som exponerar deltagarnas teambeteende. Övningen visar hur teamets framgång beror på rollsammansättning och företagskultur.

Teambuilding workshop

Våra teambuilding workshops, eller samarbetsövningar, syftar till att förbättra kommunikation och effektivitet inom teamet eller gruppen med evidensbaserade metoder.

Workshop för säljare

Våra koncept för att öka försäljningen genom ökad prospektering och effektivare rekrytering erbjuds genom vårt systerföretag Confident Approach.

Vanliga frågor

Dr. Meredith Belbins beskriver en teamroll som “Vårt sätt att relatera, bidra och samverka med andra.”

Nej. Psykometri mäter psykologiska variabler såsom intelligens, lämplighet och personlighetsdrag. Belbin fokuserar mer på beteende: vad du och andra i ditt team ser och upplever av dig. Detta påverkas av din personlighet men det är inte den enda faktorn. Dessutom stämmer inte testpersonens självupplevda beteende alltid överens med vad andra ser. Många psykometriska tester beror helt på testpersonens egna svar och därför också på personens grad av självuppfattning. Belbins modell värderar information såväl inifrån som utifrån. Detta ger ett mer exakt och relevant svar om hur du passar eller kan passa in i just ditt team. (se även: Varför vi använder observatörsbedömningar, Reliabilitet och Validitet)

Värdet i Belbinteorin ligger i att göra det möjligt för en individ eller ett team att öka sin självkännedom och att förhålla sig till de krav som ställs av situationen.

Det är svårt att arbeta effektivt med människor utan rimliga förväntningar på hur de kommer att prestera. Självskattning och Observatörens syn visar hur en individ ser sina egna bidrag och hur en individ beter sig i en grupp.

En kostnadsfri demonstration av Belbins kartläggningssystem för att förutsäga olika teams framtida prestation men också se hur systemet kan tillföra information så både individen, gruppen och organisationen kommer må bättre och arbeta effektivare.

Bli kontaktad av oss

Maximera teamets potential med belbin®

Du kommer att vara i gott sällskap

region kronberg
postnord

12th to 16th of June 2023

Management Training Workshop®

Gör en intresseanmälan nedan: